Projekční práce fotovoltaických elektráren

image

Elektro Emergency s.r.o

Společnost slučuje odborníky z řad statiků, stavebních inženýrů, elektro projektantů a obchodníků. V rámci mnohaletých zkušeností, jsme založili skupinu, která pomáhá realizovat projekty fotovoltaických elektráren pro firemní klientelu, včetně inženýringu a vhodného dotačního managementu.

image

Studie proveditelnosti realizace FVE

1. Fáze každého úspěšného projektu. Zjistíme vhodné rozmístění panelů a požádáme distributora o rezervovaný výkon.

image

Projektová dokumentace v režimu DSP

2. Fáze vede k získání stavebního povolení, aby Váš projekt odpovídal české legislativě a podmínkám připojení do distribuční sítě.

image

Projektová dokumentace v režimu DPS

3. Fáze Vám poskytne podklady pro výběr zhotovitele, včetně podrobného soupisu požadovaného materiálu.

Reference /  Partneři


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Studie proveditelnosti

V první fázi zjistíme vhodné umístění panelů na Vaší budově nebo pozemku. Spočítáme návratnost a výši předpokládané investice. Vyhodnotíme stav střešní krytiny a navrhneme vhodná řešení celé instalace. Na základě těchto údajů, navrhneme vhodné komponenty, které zaneseme do jednopólového schéma, které zašleme v žádosti o rezervovaný výkon distributorovi.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) + zajištění dotace

V druhé fázi, jakmile Vám distributor schválí rezervovaný výkon, zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci DSP, včetně komunikace se stavebním úřadem. Vyhodnotíme statiku budovy, požárně bezpečnostní řešení, situační výkres rozmístění panelů, technickou zprávu, průvodní zprávu a zajistíme podání žádosti ve vhodném dotačním titulu.

Projektová dokumentace provedení stavby DPS + udržitelnost projektu

Než stavební úřad vydá stavební povolení (až 180 dní), začneme pracovat na dokumentaci k provedení stavby.
Ta bude obsahovat podrobné schéma zapojení panelů, konstrukce, střídačů a rozvaděčů.
Zároveň rozkreslíme zapojení hlavního rozvaděče, který reguluje přetoky do sítě, tzv. dispečerské řízení.
Z celé dokumentace následně vychází montážní firma, která má k dispozici výkaz/výměr. Vy díky tomu můžete kontrolovat celou finanční stránku Vašeho projektu.
Zároveň podáme žádost o dotaci a vyřídíme veškerou administrativu.

image

AZ HAVÍŘOV

Jelikož jsme z Havířova, rozhodli jsme se podpořit klub, který nás v mládí pomáhal formovat, a kterému bychom chtěli pomoci zpět na výsluní.
Koncepce hokejové akademie se nám líbí, proto hodláme pomáhat tak dlouho, dokud to bude možné.
Fanoušci i mladí hokejisté, si v Havířově zaslouží mít ty nejlepší podmínky.
Těšíme se, že díky podpoře uvidíme vyrůstat nejen dalšího Davida Pastrňáka!

www.hc-havirov.cz

image

SAVES HELP - FOTBAL

Když jsme slyšeli o projektu Saves help a jeho rozšíření do oblasti fotbalu, museli jsme zjistit, jak můžeme také pomoci.
Výsledkem je spolupráce, kdy podporujeme chod této organizace, která má za cíl sjednotit fotbalové brankáře po celém světě, za účelem pomoci těm, kteří neměli po zdravotní stránce takové štěstí, jako oni.
Díky tomu, se organizace neustále rozšiřuje a stejně tak pomoc lidem, kteří ji potřebují.
Děkujeme, že můžeme být součástí!

www.saveshelp.com

PODPORUJEME!

Díky našim spokojeným klientům, vracíme část zisku zpět do komunity, která to potřebuje.
Zaměřujeme se na projekt hokejové akademie AZ Havířov a dobročinný spolek Saves Help - Fotbal.
Obě tyto organizace jsou vedeny s jasnou vizí a jejich chod nám byl představen, jako transparentní.
Jsme proto rádi, že se můžeme podílet na podpoře a díky plánovanému růstu v roce 2023, tyto oblasti podpoříme, zase o něco lépe.


Pokud se s námi chcete podílet na růstu obou těchto organizací a jejich poslání, kontaktujte nás v oblasti FVE.
Zde budete mít jistotu, že vydělané peníze vracíme zpět tam, kde jsou potřeba.

Děkujeme!


Kontaktní údaje

Elektro Emergency s.r.o
ICO: 17099994
DIC: CZ17099994
e-mail: info@elektro-emergency.cz

Adresa

Sídlo:
Mickiewiczova 548/1a
Havířov, 736 01